Opiekun medyczny

Opiekun medyczny z aktywizcją seniora i osoby niepełnosprawnej z jezykiem obcym.


Opiekun medyczny to osoba, która w sposób w pełni profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym osobom zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. wykonuje działania medyczno-pielęgnacyjne. Opiekun rozpoznaje oraz rozwiązuje problemy natury opiekuńczej w przypadku osób chorych i niesamodzielnych będących w różnym wieku, a także w różnych stopniach zaawansowania choroby. Miejsce pracy: szpitale, zakłady opiekuńczo – lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, indywidualna opieka w domu pacjenta, środowiskowe domy pomocy. 
Aktywizacja seniora dodatkowo uczy jak organizować czas wolny osobom starszym, natomiast język obcy umożliwia podjęcie pracy za naszą zachodnią granicą, gdzie jest bardzo duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych opiekunów medycznych. 

Podczas trwania nauki odbywają się zajęcia teoretyczne w Sali wykładowej oraz zajęcia praktyczne w domach pomocy społecznej, szpitalach i innych placówkach.
Kierunek kończy się egzaminem państwowym.

NAUCZYMY CIĘ:
rozpoznawania i rozwiązywania problemów medyczno-pielęgnacyjnych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku 
pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych konserwacji, 
dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej
świadczenia zdrowotne z zakresu dializoterapii, asystowania do operacji i pobierania krwi

Liczba semestrów: trzy. 

ABSOLWENT OTRZYMUJE: 
 Świadectwo ukończenia szkoły 
 Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
EUROPASS - suplement dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku angielskim
 Zaświadczenie o przebiegu nauczania 
 Referencje zawodowe dla najlepszych
Copyright ©2019 Centum Edukacji EPSILON, All Rights Reserved.

Centrum Edukacji Epsilon uzyskuje subwencje finansową.
 Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem